Roskilde Ungdomsskole

Sønderlundsvej 58 D, 4000 Roskilde
http://www.rusk.nu

Roskilde Ungdomsskole Midt

FacebookUngYouTubeUng


Roskilde Ungdomsskole Nord

FacebookUng


Roskilde Ungdomsskole Syd

FacebookUngInstagramUngYouTubeUngYouTubeUng


Ungdomsskolerne i Roskilde 1943 1983 MiniBredForside

Se jubilæumsskriftet Ungdomsskolerne i Roskilde 1943-1983 - masser af interviews med kendte personligheder.

Ungdomsskolen i Roskilde 1943 1993 MiniCover

Se det senere jubilæumsskrift Ungdomsskolen i Roskilde 1943-1993.
Bragt i jubilæumsskriftet 50 år Ung, udgivet af Landsforeningen af Ungdomsskoleledere i 1992. Gengivet med tilladelse fra Roskilde Ungdomsskole.