Dragør Ungdomsskole

Kirkevej 8, 2791 Dragør
http://www.dragoerungdomsskole.dk

FacebookUngTwitterUngInstagramUngYouTubeUng
Bragt i jubilæumsskriftet 50 år Ung, udgivet af Landsforeningen af Ungdomsskoleledere i 1992. Gengivet med tilladelse fra Dragør Ungdomsskole.