Anbefaling - Per Lindegaard Christensen

Kære ungdomsskolefolk

Vores skoleform har snart virket i 75 år. Jeg vil opfordre alle til at bakke op om formidlingsprojektet med billeder, historier og gode eksempler på, at ungdomsskolen har banet nye veje og haft betydning for de unge og for samfundet.

Per Lindegaard Christensen, leder af uddannelsesrettede initiativer på UngVest i Odense. Tidligere leder af Korsløkke Ungdomsskole.

Anbefaling - Poul Foersom

Jeg har med glæde modtaget “Invitation til UngHistorie”.  Den skal medvirke til, at vi fastholder og udvikler vores forståelse for. hvorfor ungdomsskolen gennem sine 75 år har været i stand til at bevare sin dynamik og evne til at tilpasse sig evigt skiftende forhold. Vi ser den som et værktøj i den kommunale ungdomspolitik, hvor den på uhøjtidelig vis og med en ledelsesfilosofi, der er helt unik, løser ungdomsuddannelsesproblemer konstruktivt og direkte. Fantastisk skoleform, som vi skal fastholde billedet af for eftertiden. Derfor kære ungdomskolevenner: Støt projektet med jeres erfaringer og visioner.

Poul Foersom, fhv. lærer i og leder af Randers Ungdomsskole fra 1953, Amtskonsulen for ungdomsundervisningen i Randers Amt til 1962, Amtskonsulent for fritidsundervisningen i det nye Århus Amt frem til 1991.