Frederiksberg Ungdomsskole

Sofus Francks Vænge 30, 2000 Frederiksberg
http://www.ungfredensborg.dk

FacebookUngFacebookUngYouTubeUng
Bragt i jubilæumsskriftet 50 år Ung, udgivet af Landsforeningen af Ungdomsskoleledere i 1992. Gengivet med tilladelse fra Frederiksberg Ungdomsskole.