Ungdomsskolens historie skabes her!

Ungdomsskolens historie skabes her!

Ungdomsskolen - 75 år ung

2017 er året, hvor ungdomsskolen kan fejre sit 75-års jubilæum.

Jubilæet bliver blandt andet markeret med publikationen ”Ungdomsskolen – 75 år ung”, der på en let tilgængelig måde giver et overblik over skoleformens baggrund og historie. I publikationen trækkes der tråde til nu- og fremtiden, og dermed viser, at ungdomsskolerne har været, er og fortsat vil være et fleksibelt kommunalt værktøj, der danner og uddanner landets unge.

Du kan hente eller bestille hæftet hos Ungdomsskoleforeningen så længe lager haves - eller læse hæftet i en online udgave via ungdomsskoleforeningen.dk.

Den 29. september 2017 markerer ungdomsskolerne jubilæet lokalt og regionalt med forskellige events, arrangementer og udstillinger. Der kommer i løbet af foråret flere informationer om dette fra ungdomsskolernes organisationer. Formålet er, at markere og fejre alle de muligheder og kompetencer, ungdomsskolerne gennem årene har givet og fortsat giver Danmarks ungdom.

God læselyst!Ungdomsskolens historie skabes her!

UngHistorie er et projekt og en hjemmeside, som opsamler og formidler levende og relevant stof om de danske ungdomsskolers historie. Vi bringer tre slags indhold:

Historisk – jubilæumsskrifter, erindringer og længere artikler om ungdomsskolens historie i Danmark. Vores ambition er at tilbyde Danmarks bedste og mest alsidige samling af tekster og billeder om ungdomsskolehistorien.

Aktuelt – en mosaik af udvalgte tekster, videoer, billedgallerier og ”gode historier” fra ungdomsskolerne. Som tiden går, vil de ældste dele af mosaikken indgå i historien som et kaleidoskopisk tidsbillede fra skolernes dagligdag.

Fremadrettet – visioner for ungdomsskolen og dens funktion i samfundet; beskrivelser af sammenhængen mellem ungdomsskolens historie, nutid og fremtid.

Unghistorie.dk er under konstant udvikling. Lige nu finder du:
-    Et stadigt voksende antal artikler om ungdomsskolernes, ungdomsklubbernes og ungdommens historie i Danmark.
-    10 jubilæumsskrifter om konkrete ungdomsskoler – flere er under forberedelse.
-    160 siders uddrag af antologien ”50 år Ung”, udgivet af Landsforeningen af Ungdomsskoleledere i 1992.
-    En bibliografi over alt offentligt tilgængeligt materiale om de danske ungdomsskoler.

Bag UngHistorie står Rasmus S. Larsen og Jakob C. Krohn i samarbejde med Ungdomsskoleforeningen.