Næsby-Tarup UngdomsskoleBragt i jubilæumsskriftet 50 år Ung, udgivet af Landsforeningen af Ungdomsskoleledere i 1992. Gengivet med tilladelse fra UngVest (Odense).

Se også Jørgensen, Annette Gall: Næsby-Tarup Ungdomsskole - før, nu og frem til år 2000. Rapport fra Danmarks Lærerhøjskole, november 1993.