Kilder

Ungdomskilder

Fra: Ungdomsskolens Selvbiografi, af Kjeld Friis-Hansen 1992.


Anordning for Almueskolevæsenet paa Landet i Danmark. Faksimileudgave. Kroghs Forlag A/S, Vejle 1980.

Aftenskolens historie i Danmark. Dansk folkeoplysnings Samråd, København 1987. ISBN 8789133021.

Ejgil Aagard Jørgensen: Synopsis. "Ungdomsskolen i et udviklingsperspektiv med hovedvægt på UNGDOMSUDVALGETS arbejde (1939-1940), og Odense forsøgets betydning for lovgivningsarbejdet". Odense, januar 1983.

Preben Michaelsen: Den kommunale ungdomsskole. Oprindelse, udvikling og fremtid. Århus 1976.

Betænkning afgivet af det af undervisningsministeriet nedsatte ungdomsudvalg. København 1941.

Undervisningsvejledning for ungdomsskolen. Betænkning nr. 426, København 1966.

Heltidsundervisning i ungdomsskolen. Voksen Pædagogisk Center i Århus Amt, 1979.

Ungdomsskolernes heltidsundervisning. UGcenteret, Odense 1989.

Lederhåndbog. Landsforeningen af Ungdomsskoleledere (LU), København 1991.

Undervisningsministeriets statistikker fra årene. Befolkningen i kommunerne. Danmarks Statistik. 1987-1991.

Hertil en række arkivalier.

80'erne og en bid af 90'erne