Reformer og Reventlow’er

Brahetrolleborg_1896

I 1814 blev der for første gang lovgivet om undervisningspligt for alle børn i Danmark. Den nationale vækkelse efter krigen mod England havde udløst reformiver på ikke mindst det skolemæssige område.

Læs mere

Den pure start

Historie-Landskab

Ungdomsskolernes historie tager faktisk allerede sin begyndelse før 1814, nemlig ved århundredeskiftet med De Massmannske Søndagsskoler.

Læs mere

Fra landbrugs- mod industrisamfundet

Historie-Kragholm

1800-tallet var en opbrudstid, der først og sidst er kendetegnet ved af-feudalisering.

Læs mere

K.M. Klausen

Historie-KMK-baggrund

En af de største arkitekter bag ungdomsskolen er Kristoffer Marqvard Klausen (1852-1924).

Læs mere

Et skridt frem og to tilbage

Historie-Socialdemokrater

I 1903 indførte en ny lov udelt børneskole i byerne: mellemskolen. Stadig var der dog behov for undervisning af de unge, der forlod skolen efter syv år og ikke gik direkte fra et fritids- til et fuldtidsjob som lærling eller husassistent.

Læs mere

Ungdomsudvalget

Historie-Gamle-Korsloekke

I 1935 blev Jørgen Jørgensen, en radikal gårdmand med rødderne solidt fæstet i højskolebevægelsen, ny undervisningsminister efter socialdemokraten Frederik Borgbjerg. Dermed gik tanken om et obligatorisk ottende skoleår i glemmebogen.

Læs mere

Ungdomsskoleloven

Historie-Moerklagt-by

Loven ”Ungdomsskolen for den ufaglærte Ungdom” blev den 4. juli 1942 vedtaget på baggrund af bl.a. forsøgsrapporterne fra Esbjerg og Odense og derefter underskrevet af kongen.

Læs mere

Almenundervisning

Historie-Ungdomshold

J. Jørgensens håb om at finde 50 % af en årgang på Danmarks ungdomsskoler var i første omgang skudt langt over målet. Og dog indrettede skolerne for de 14-18 årige sig på en mere helhedsorienteret undervisning i forlængelse af højskoletraditionen.

Læs mere

Fede tider

Historie-Knallert01

For de mange, der efter mellemskolens afskaffelse i 1958 ikke fulgte den slagne vej og tog realen med, blev der åbnet for nye tiltag såsom en et- eller toårig almen ungdomsskole, hvor erhvervsbetonet undervisning kunne indgå.

Læs mere

De sidste tider

Parkour

I over ti år, fra 1982 til 1993, var undervisningsministeren den ’højskolede’ Bertel Haarder. Men i 1988 fandt en omlægning af regeringen sted, hvor Ole Vig Jensen flyttede ind i kulturministeriet og kom til at stå for folkeoplysningen, der bl.a. inkluderede ungdomsskoleområdet.

Læs mere