Vild ungdom

07-UngdommensHistorie-Illustration

Bortset fra en noget hvas holdning til hollywoodkultur, knaldromaner og tegneserier var Ungdomskommissionen ikke moraliserende. Leg og lyst skulle drive værket. Hvorfor partout tage pænt tøj på for at vove sig på museum eller i teatret? Stadig kunne forældrene dog først ånde lettet op, den skønne dag, børnene meldte sig ind i en fornuftig forening.


 Over en bred kam fyldt med fordomme var datidens syn fyldt med fordomme. Angiveligt var de lette ofre for kriminalitet og uønsket graviditet i den vilde og blodige asfaltjungle. Unge piger fra landet risikerede at ende på bordel, mænd på herberg eller bag tremmer. Kaffebarer med jukebokse betragtedes med indædt mistro, ligesom rynkede bryn og løftede pegefingre mødte det kommercielle forlystelsesliv. Døgenigte, der gik i ’outreret’ tøj, læste kioskbaskere, så underlødige film og lyttede til hidsende swingmusik, var umiddelbart i farezonen. En anden sikker vej til fortabelse for fattige, sarte sjæle var køb af møbler på afbetaling At de unge i hidtil ukendt omfang blev kontroversielt, dvs. godt stof, gav sig snart udtryk i en ungdomslitteratur, hvori eksperter optrådte som velmenende vejledere af de vildfarne får, idet friluftslivet blev vægtet noget højere end fritidslivet. Men det nyttede nu ikke længere at dæmme op for den lumre populærkultur med en betoning af et sundt, pletfrit levned med karske kammeratskaber, vandreture, lejrliv og badning (dog ikke afvaskninger). Unge ville hellere leve i nuet og give den gas. Og på tværs af køn og geografi var der bred enighed om, hvad der duede: film, musik og dans.

Den farlige ungdom blev også kaldt for den tavse generation. Meget væsen gjorde den da heller ikke af sig, før de vrede unge mænd brændte igennem i slutningen af halvtresserne. Men den krampagtige adskillelse af kønnene gjorde dog sit til, at naturlige drifter blev syndige – og dermed dragende. Romantikken levede sit eget liv, og denne begrænsede sig ikke til kyssesædet bagest i biografen. Til afdækning af det stille, plumrede vand publicerede den amerikanske biolog Alfred Kinsey i 1947 en rystende undersøgelse om unge mænds seksualvaner og i 1953 om kvinders. Disse blev i Danmark fulgt op med en doktorafhandling af overlæge Kirsten Auken (mor til Svend og Margrete) med den pikerende/pikante titel Undersøgelser over unge kvinders sexuelle adfærd. De tørre og så alligevel saftige tal viste, at kun 1 % var gift den første gang, og at der var tre primære grunde til at indtræde i ægteskabets evige hvile: graviditet (40 % var det, når de sagde ja til deres gom), tilbud om bolig (alternative boformer accepteredes ej) eller ”andre årsager” (såsom ægte kærlighed!). Aukens undersøgelse viste også, at hele 50 % af graviditeterne var uønskede. Der var da også dem, der levede i synd eller på polsk. Til den overophedede atmosfære bidrog ’portsheikerne’, hvis største kærlighed dog ofte var knallerten, der med tiden var kommet til at ligne en rigtig, sej motorcykel. Pæne piger holdt sig dog langt fra de tyggegummi-gumlende læderjakker. Angsten for at få et ødelagt omdømme som et forsuttet bolsje lagde en dæmper på udfoldelserne. Dertil kom den helt store ulykke: en illegal og i værste fald invaliderende abort hos en kvaksalver.

Halvtresserne
Ungdomskommissionen