Ungdomsskolens historie

Ungdomsskolens historie

Her kan du læse Jakob C. Krohns gennemgang af de danske ungdomsskolers historiske rødder. God fornøjelse!

Ungdomsskolens Selvbiografi

Ungdomsskolens Selvbiografi
- fortalt til og genfortalt af Kjeld Friis-Hansen i anledning af, at nogle påstår, at UNGDOMSSKOLEN bare skulle være 50 år gammel..

(Bragt i jubilæumsskriftet ”50 År Ung” i 1992. Gengivet med tilladelse fra Tove Friis-Hansen.)

Det er kommet mig for øre, at jeg fylder 50 år i 1992. Det er da muligt, at nogle kan have ret i denne underdrivelse, men sandheden, kære venner, er en ganske anden.

Gad vidst om ordsproget: "Den, der lyves død, lever længe" kan oversættes til: "Den, der lyves ung, bliver meget gammel"? Nå, det må fremtiden vise. Men lige netop nu føler jeg mig egentlig ganske livskraftig.
Continue reading

Da Danmark fik sin ungdom: Forord

Da Danmark fik sin ungdom: Forord
"Typen, af Unge, som Klubberne er beregnet for, bør ikke betegnes som særlig vanskelig, særlig nødlidende, særlig manglende Maal og Plan i Tilværelsen. En saadan Karakteristik vil nemt ødelægge Arbejdets Omdømme blandt de Unge. Klubbernes Klientel bør kun betegnes som de, der ikke på anden Maade er beskæftiget i Aftenskoler eller andet Fritidsliv." 
Continue reading

UNGDOMMENS HISTORIE

UNGDOMMENS HISTORIE
Her kan du læse Jakob C. Krohns gennemgang af intet mindre end den danske ungdoms historie. God fornøjelse!
Continue reading