Samlet bibliotek


Her er den samlede liste over publikationer, som på den ene eller anden måde belyser ungdomsskolernes historie i Danmark. Da der tidligere har været et overlap mellem ungdomsskoler og det, vi i dag forstår ved efterskoler, er det ikke muligt at lave en præcis opdeling mellem publikationer, der behandler disse to emner. Biblioteket på Zotero er et "work in progress", som vi løbende udbygger.
Skolehistorie, lovstof, statistik og andet generel...
De sidste tider