Litteratur om ungdomsskoler

Ungdomsskolernes historie er endnu ikke beskrevet systematisk i nogen videnskabelige værker. Der kan dog hentes mange nyttige oplysninger i de tre følgende udgivelser:

● En omfangsrig jubilæumsbog i to bind: Ungdomsskolen 50 år ung, der udkom i 1992 med Arne Hedegaard som redaktør. Værket rummer en blanding af historiske rids og hilsener fra de dengang eksisterende skoler, typisk med to sider til hver. Derudover bidrager Kjeld Friis-Hansen med en 20 siders hurtig, humoristisk gennemgang af ungdomsskolernes historie. Hidtil udgør denne artikel faktisk det mest fyldestgørende indblik i ungdomsskolehistorien. Vi har offentliggjort den her på UngHistorie med tilladelse fra Tove Friis-Hansen.

● Det store igangværende projekt om Dansk Skolehistorie under ledelse af professor, dr. phil. ved Aarhus Universitet Ning de Coninck-Smith og lektor, dr. phil. ved RUC Charlotte Appel. Arbejdet udmundede i et fembindsværk i 2014 og markerede 200-året for Danmarks første store skoleanordning. Folkeskolens historie er nært beslægtet med ungdomsskolens.

Mere end en skole. De danske efterskolers historie af Johs. Nørregaard Frandsen, Knud Bjarne Gjesing og Harry Haue (Syddansk Universitetsforlag, 2012). Denne monografi kommer også ind på begrebet ”ungdomsskole” og dermed på en række konkrete og definitionsmæssige overlap med efterskolerne.

Aftenskolens historie i Danmark. Folkeoplysning i 200 år (red. af Henning Nielsen for Dansk Folkeoplysnings Samråd, 1987). Denne publikation er vigtig pga. konkrete og lovgivningsmæssige overlap mellem ungdoms- og aftenskoler.

Bibliotek

Har du lyst til at dykke ned i kildematerialet om de danske ungdomsskoler? Vi anbefaler vores righoldige samling af titler på Zotero - se oversigten i Biblioteket.